Контакт

Контакт детаљи

Туристичка организација општине Бачка Паланка

Адреса: Југословенске армије 19, пошт/фах 148,
21400 Бачка Паланка

Мејл адреса: koordinator@toobap.rs

+381 21 750 105
+381 21 750 067

Туристичко информативни центар, Сувенирница

Адреса: Веселина Маслеше бр. 8, пошт фах 148, 21400 Бачка Паланка

Телефон:
+381 21 750 105,
+381 21 750 067

Мејл адреса: koordinator@toobap.rs

Милица Стоисављевићдиректор
direktor@toobap.rs
Тел: +381 21 753735

Јелена Рајовић – заменик в.д. директора
koordinator@toobap.rs

Дарина Ђукић – координатор плана
darinadjukic@gmail.com

Маријана Срдић – пословно-технички секретар
sekretar@toobap.rs

Небојша Милидраговић – вебмастер
webmaster@toobap.rs

Даница Добрички – руководилац рачуноводствених послова