Активни одмор у општини Бачка Паланка

Бициклистичке стазе

Бициклистичке стазе ( обележене стазе, да ли постоји место где се изнајмљују бицикли, сервис бицикала,продавница делова за бицикле, неки промо материјал о њима (мапе, брошуре)


Поред дела Еуро вело 6, мреже паневропских бициклистичких стаза, која пролази кроз општину Бачка Паланка која је обележена и мапирана, у нашој општини су идентификоване и трасиране и локалне бициклистичке стазе.


За потребе ЕУ пројекта „Унапређење међународне бициклистичке руте Дунав“ који су заједнички спроводили Вуковарско-срјемска жупанија и Општина Бачка Паланка током 2011 и 2012.г, трасирано је нових 12 локалних бициклистичких стаза. Оне су мапиране али нису обележене. Чланови пројектног тима који су радили на импплементацији пројекта за Општину Бачка Паланка заједно са бициклистичким експертом г. Јованом Ераковићем, индентификовали су нови 12 стаза . Ове стазе су мапиране и описане у брошури „Бициклистичке руте кроз Јужнобачки округ“ , као и на 5 табли Добродошлице за циклотуристе у Јужнобачком округу, које су постављене у Бачкој Паланци , Бачу и Новом Саду.


Удружење викендаша „Еко Нештин“- из Нештина је у току 2011.г. за потребе промоције бициклизма и Нештина, трасирало и обележило 2 лoкалне бициклистичке стазе.

Сервиси и трговине за бициклисте и циклотуристе

1. „Прома“

Бачка Паланка, Југословенске армије 44
Тел: +381 21 753 311
Моб:+381 64 21 48 500
Web: www.proma.rs

2. „Бјелош“

Бачка Паланка, Краља Петра И бр. 67
Тел:+ 381 21 753 452
+381 21 743 830

3. „Белотехна“

Бачка Паланка , Жарка Зрењанина 35.
Тел: +381 21 751 948
Web: www.belotehna.co.rs

4. „Роки плус“

Бачка Паланка, 20 октобар 35.
Тел:+381 21 6041 732
е-маил: rokiplus@yahoo.com

5. „Мото шоп“

Бачка Паланка, Трг Братства и Јединства 7
Тел: +381 21 604 72 73

РЕНТИРАЊЕ БИЦИКАЛА – 9 бицикала ( 6 за одрасле и 3 дечија)
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
Бачка Паланка
Веселина Маслеше 8
21 000 Бачка Паланка
Тел/факс. +381 21 753 734

Промотивни материјал

„Бициклистичке руте у Јужнобачком округу“ – пројекат ЕУ „Унапређење међународне бициклистичке руте Дунав“- Јован Ераковић, Слободан Прпа, Дарина Ђукић

„Мапа Општине Бачка Паланка“-ТОО Бачка Паланка.

Контакт: Туристичка организација општине Бачка Паланка
Тел/фах +381 21 753734
www.toobap.rs 

Детаљније на сајту:
www.ciklonaut.com
www.ekonestin.org