За унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима Војводина издвојила 20 милиона динара

Конкурс се расписује у циљу додатног упошљавања сеоског становништва, упошљавања жена и развоја руралног туризма.

xr:d:DAGBJiu8REM:21,j:4783246710544881097,t:24040510

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години.


Конкурс се расписује у циљу додатног упошљавања сеоског становништва, упошљавања жена и развоја руралног туризма.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: Инвестиционог и текућег одржавања објеката и набавка остале опреме за аутентичне угоститељске објекте у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству.

За реализацију мере предвиђено је укупно 20.000.000,00 динара за активности:
* Инвестиционо и текуће одржавање објекта
* Набавка остале опреме за аутентичне угоститељске објекте у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 2.000.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 50.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 80% од прихватљивих трошкова инвестиције.

Конкурс је отворен до 26. априла 2024. године.

Све додатне информације можете добити путем телефона: 021/487-44-16 од 11 до 13 часова и мејл:

nemanja.despotov@vojvodina.gov.rs

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ.