Пријавите се за полагање испита за туристичког водича и туристичког пратиоца

Министарство туризма и омладине планира расписивање огласа за полагање испита за туристичког водича и туристичког пратиоца 18. септембра 2023. године.


Сви заинтересовани кандидати могу се пријавити. Рок за подношење пријава почиње од наредног дана од објављивања огласа.

Пријаве на оглас ће се примати искључиво у периоду од 19. до 26. септембра 2023. године. Пријаве које буду послате пре или после назначеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

Оглас ће се расписати за кандидате са знањем енглеског, француског, грчког, немачког, арапског, персијског, руског, кинеског, шпанског, италијанског, турског, пољског, хебрејског, румунског, мађарског, норвешког и бугарског језика.

Оглас ће бити објављен на званичној интернет страници Министарства, а услови су садржани у Правилнику о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца (Службени гласник РС“, бр. 102/15 и 86/19-др. закон).

Објављивању огласа претходиће најава о расписивању огласа за полагање испита за туристичког водича и туристичког пратиоца 8. септембра 2023. године на званичној интернет страници Министарства.