Привремено обустављање саобраћаја на деоници Гложан-Бегеч

Из Општинске управе Општине Бачка Паланка стиже обавештење да ће од 24.06. до 01.08.2022. године на снази бити обустава саобраћаја због радова на појачаном одржавању, на делу државног пута I B реда број 12, деоница Гложан – Бегеч.

Алтернативни путни правац током обуставе: Бачка Паланка – Гложан – Бачки
Петровац – Планта – Футог. Радови ће бити обезбеђени саобраћајном опремом и сигнализацијом.