Пекаре у Бачкој Паланци

 

ПЕКАРА ДРАГСТОР В
Краља Петра I 36,
21400 Бачка Паланка
тел:021/754-438
069/642273


ПЕКАРА РУСТИК
Трг Братства Јединства 30,
21400 Бачка Паланка
тел:062/750-525


Пекара Јелена
Иве Лоле Рибара 81,
21400 Бачка Паланка
тел:021/753-321


ПЕКАРА ОБРАД ДМ
Гаврила Принципа 30,
21400 Бачка Паланка
тел:063/204129


ПЕКАРА КЛАС
Краља Петра Првог бб, Димитрија Туцовића 12, Југословенске армије 1
Краља Петра I 1
21400 Бачка Паланка


ЖИТОПРОДУКТ
Југословенске армије 1
21400 Бачка Паланка
тел: 021/604-2519

Пекара Фина
Шафарикова 57
21400 Бачка Паланка
тел:021 744872

Пекара Тривит
Краља Петра Првог 31
21400 Бачка Паланка
тел:021 707059

Пекара Ана
Светозара Милетића, Бранка Радичевића 271
21400 Бачка Паланка
тел:021 750 716