Шетачке стазе и стазе здравља

Шетачке стазе и стазе здравља ( обележене/маркиране, необележене, да ли има промотивни материјал )

  1. Специјални резерват природе „Багремара“- Бачка Паланка

Едукативна стаза у дужини од 2000 м , постављени су путокази за правац кретања и дуж стауа 11 клупа, 2 стола, 6 корпи за смеће, 2 инфо табли са фотографијама и текстом о заштићеном културном добру. 

Еко надстрешница за пријем мањег броја посетилаца  у функцији презентације природних вредности заштићеног природног добра. Налази се на подручју заштитне зоне СРП „Багремара“, наспрам ресторана и тениских терена Синтелона. Погодна је за пријем 20-так особа..

  1. Парк природе „Тиквара“

Обележене пешачке стазе у делу приобаља- Парк природе „Тиквара“

Промотивни материјал: 

  • „Један свет на Дунаву“-ТОО Бачка Паланка
  • „Заштићена подручја општине Бачка Паланка“- TОО Бачка Паланка

Контакт: Туристичка организација општине Бачка Паланка

Тел/фах +381 21 753734

www.toobap.rs