Риболов у Бачкој Паланци

Риболов ( која су места најбоља за риболов ( реке ,језера,канали…),да ли неко организује туре, ко издаје дозволе, изнајмљивање/сервис опреме, промо материјал)

На териорији општине Бачка Паланка најатрактивније локације за риболов  на Дунаву , језеру Тиквара и језеру Багер су: 

  1. Шаренградска ада ( Младеново Карађорђево)

2. Мали и Велики Лиман, Крстак и Бусија – Бачка Паланка

3. Полојски камен –Челарево

4.Мишевац и Зелени спруд- Нештин

5.Разливи Дунава ,  Ловренац, река Мостонга- Младеново

6.ДТД канал- Обровац

Контакт удружења:

1.Удружење спортских риболоваца ’’Шаран’’-Бачка Паланка,+381  21 6041 263

2.ВУ ’’Карађорђево“-  Карађорђево, 

3.Удружење спортских риболоваца ’’Штука’’- Младеново

Крстан Нинковић, +381 642994193

4.Удружење спортских риболоваца ’’Шаран’’- Челарево, +381 63528225

  • Дозволе издају: ЈВП Воде Војводине, ЈП СРЦ Тикавара
  • Специјализоване продавнице риболовачке опреме:
  1. „Алас“,  Kраља Петра Првог 40, Бачка Паланка, тел.+381 21 750 555
  2. „Корморан“, +381 21 6045 239
  3. „Удица“, Иве Лоле Рибара 39, Бачка Паланка, + 381 64 275 3563
  • Изнајмљивање опреме за риболовце

1.“Корморан“, www.lovniturizam.rs,

2. Удружење викендаша „ЕкоНестин“ – Нештин, www.ekonestin.org

  • Оранизација програма и тура за риболов
  1. Удружење викендаша „ЕкоНестин“ – Нештин, www.ekonestin.org
  1. Ненад Кнежевић, ribolovnivodic@yahoo.com

„Корморан“, www.lovniturizam.rs, info@lovniturizam.rs