Могућности за организовање припрема спортских екипа

Ако постоје могућности за организовање припрема спортских екипа ( који спортови, каква је инфраструктура…)

У Бачкој Паланци постоје одлични услови за организацију спортски кампова у већини спортова, а посебно за фудбал, кошарку, рукомет, карате, кајак и одбојку…..Што се тиче спортке инфраструктуре имамо све потребно, једини проблем може бити недовољни смештајни капацитети или  њихова удањеност од спортског комплекса. 

Kонтакт

1.Туристичка организација општине Бачка Паланка

Тел/фах +381 21 753734

www.toobap.rs

Koнтакт

  1. Спортски савез општине

Жарка Зрењанина 43.

п.фах 73

21400 Бачка Паланка

Република Србија

Електронска пошта: ssobap@open.telekom.rs

Телефон: 021/752-200

Факс: 021/752-200

www.sportsavezbp.rs