Удружења жена општине Бачка Паланка

1. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“ЗЛАТНЕ РУКЕ“ – БАЧКА ПАЛАНКА

Регистровано 30.03.2007.г

Раде све технике веза, ткања, сликање на свили и стаклу, накит и грнчарија.

Учествују на многим локалним, регионалним и националним манифестацијама. Организују 

годишњицу удружења и учествују у организацији традиционалне етно манифестације општине Бачка Паланка под називом „Етно шор“  који се одржава сваке године почетком јула месеца.

2. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „МАЈЧИНО КРИЛО“ – БАЧКА ПАЛАНКА

Удружење хуманитарног карактера; свакодневна помоћ у храни и одећи, помоћ Ромима и помоћ становништву  са угрожених подручја ( акције Краљево, Косово….)

Обележавају  и славе годишњицу удружења под називом „Дани жита“ .

3. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „ИЗВОР“ – СИЛБАШ

Регистроване 18.08.2008.г.

Организују предавања стручних лица из области образовања културе, старих и уметничких заната, домаће радиности. Подстичу ангажовање жена у области стваралаштва, сликарства и песништва.

4. АКТИВ ЖЕНА “СИЛБАШ“ – СИЛБАШ

Регистровано 2011.г.

Очување традиције и словачке културе.

Организатори манифестације „Чари вишње“,  прва недеља јуна месец.

5. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „СВИЛЕН КОНАЦ-ОБРОВАЦ“ – ОБРОВАЦ

Регистровано 05.08.2010.г.

Израда ручних радова, едукација, очување традиције, старих заната и јела.

Организују изложбу рукотворина у склопу традиционалне сеоске манифестације и славе „Дани св. Пантелејмона“ која се одржава 09.08.

Суорганизатори су манифестације „Овчарски дани“ која се одржава у Обровцу, задње недеље априла месеца.

6. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „БУКИН“ – МЛАДЕНОВО

Регистровано 27.01.2011.г.

Очување традиције, стари вез, израда ручних радова.

Учествују у  организацији и прослави сеоске славе која се одржава у другој недељи августа, у Младенову. Изложба рукотворина и уређење цркве.

7. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „ПАРАГЕ“ – ПАРАГЕ

Регистровано 20.04.2003.г.

Организују годишњицу удружења, друга половина јуна.

Делују у склопу КПД „Параге“ из Парага

Израда ручних радова, хеклање, штрикање, вез, као и очување старих заната.

8. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА МАЂАРСКОГ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА  „ВЕЧЕРА ШАНДОР“ – БАЧКА ПАЛАНКА

Регистровано 15.05.2001.

Организују манифестацију „Фаршанг“, шест недења пре католичког Ускрса, манифестацију „Јесењи бал“, крај октобра и почетак новембра.

У оквиру КУД-а делује стални мађарски хор, секција за ручни рад“ Дан и ноћ“, литерална секција и организују учење матерњег језика.

9. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ПРИ МОМС ( МАТИЦА СЛОВАЧКА) – БАЧКА ПАЛАНКА

Баве се очувањем и неговањем традиционалних обичаја Словака. Учествују на свим традиционални манифестацијама Словака у Војводини, и осталим етно манифестацијама.

Израда ручних радова и сувенира.