Риболов у општини Бачка Паланка

Општина Бачка Паланка се налази на левој обали Дунава који са својим рукавцима, притокама, језерима и барама обилује разноликим рибљим врстама што погодује развитку спортског риболова.

О организацији и развоју спортског риболова на Дунаву брину се риболовачка друштва која издају и одговарајуће риболовачке дозволе. На свим водама где се предвиђа спортски риболов врши се и систематско усмеравање развоја оних врста риба које су посебно атрактивне за спортски риболов.


Парк природе „Тиквара“

• Положај: налази се на подручју општине Бачка Паланка уз леву обалу Дунава, протежући се од 1.297 до 1.305 км, површине 508 хектара и 13 ари 57 м2 и у државној је својини. Бачка Паланка је од Новог Сада удаљена 45 км. од Београда 125 км. и смештена је непосредно уз саму државну границу са Републиком Хрватском.• •Припадност: Парком природе „Тиквара“ управља Јавно предузеће спортско рекреациони центар „Тиквара“.• Удружења: Удружење спортских риболоваца „Шаран“ уз наутички клуб чини окосницу како наутичке понуде овог простора тако и развоја риболовног туризма.

• Врста рибе која се лови: Тиквара представља највећи зимовник беле рибе на Дунаву и ова вода је богата шараном, крупним примерцима штуке, смуђем, сомом и многим другим врстама рибе

Цена дозволе: износи 1 800 динара.


Специјални резерват природе“ Карађорђево“

• Положај: протеже се од Младенова где му почетак чини Ловренац, па све до Карађорђева где се код Шаренградске Аде такозвани „Стари Дунав“ који представља некадашње корито ове реке, улива у садашње корито Дунава. Површину овог специјалног резервата природе „Карађорђево“чине две одвојене природне целине: подручје Мостонга и подручје Букински рит. До ових риболовних терена се стиже преко Новог Сада и Бачке Паланке. Од Новог Сада удаљено 57 км. а од Београда 137 км.

• Припадност: теренима газдује ВУ „Карађорђево“, Радна јединица Шумарство и ловство

• Врста рибе која се лови: може се пецати караш, смуђ, кечига, деверика, шаран и поготово штука због које многи риболовци често бораве на овим теренима. Спој „Старог Дунава“ са Дунавом је посебно интересантан за лов буцова и сома.

 Цена дозволе: износи 3 000 динара.


„Букински рит“ – Младеново

Положај: Младеново је од Новог Сада удаљено 63 километра а од Београда 141 километар.

• Припадност: Простором заштићеног природног добра „Карађорђево“ што је званичан назив за комплетан појас Букинског рита газдује ВУ „Карађорђево“.Удружења: Удружење спортских риболоваца „Штука“ из Младенова.

• Врста рибе која се лови: Ловренац је према важећим подацима забележен као највеће мрестилиште штуке у дунавском сливу. Поред штуке током целе године се успешно лови шаран, бабушка, црвенперка, деверика и све чешће буцов. Најзначајније место поред Ловренца за риболов штуке представља „Широка бара“ а успешно се лови крупан шаран као и бабушка и црвенперка.

Цена дозволе: : износи 1 500 динара.


Нештин

• Положај: налази се на десној обали Дунава. До Нештина се може стићи сремском страном преко Новог Сада, Сремске Каменице и Беочина за неких пола сата а удаљеност Нештина ако путујете на овај начин је од Новог Сада 35 километара а од Београда 115 километара. До Нештина се такође може стићи преко Бачке Паланке и путујући тим путем се на мосту „25 мај“ прелази државна граница са Хрватском.

• Припадност: Овим риболовним подручјем газдује ЈП „Национални парк Фрушка Гора“.

• Врста рибе која се лови: Од речних Ада се издвајају Зелени спруд и острво чудног имена Говнеш. Овај део Дунава представља познате риболовне терене за лов смуђа, сома и шарана, рибљих врста које се најчешће налазе у главном току реке али и у малим меандрима и рукавцима Дунава од којих су најпознатији Нештински и Сусечки дунавац, специфични и познати као битна мрестилишта шарана. У Дунаву се на пловак успешно лови јаз и мрена а у разливима и мањим барама бабушка и деверика. Недалеко од Сусечког дунавца се налази рибњак за узгој шарана у ком је дозвољен комерцијални риболов.

Цена дозволе: износи 2 800 динара.


Удружења:

Удружење спортских риболоваца УСР “ Шаран „
Тел. 021 6041 263
Председник Патрик Колар – Моб. 064 348 73 11
Секретар Јордан Костов – Моб. 021 6041 263

УСР “ Караш “ Товаришево – Има 100 чланова

УСР „Младост“ Деспотово – Има 287 чланова

УСР “ Мрена“ Обровац – Има 90 чланова

Контакт: Обрадовић Слободан – Моб. 065 377 15 27


УСР “ ШАРАН“ Челарево – Има 180 чланова

Контакт: Дугајлић Зоран – Моб: 063 528 225

Организују Куп “ Шаран“ – такмичење у спортском риболову


УСР “ Штука“ Младеново – Има 70 чланова

Контакт: Нинковић Крстан – Моб. 064 2994 193


ВУ „Карађорђево“

Радна јединица Шумарство и ловство

Тел: 021 767 660

Контакт: Дробац Милан – Моб: 063 586 550