Приобаље Дунава

Дунав је наше највеће благо, и заједно са парком природе Тиквара чини јединствену целину приобаља.

Тиквара представља највећи зимовник беле рибе на Дунаву и ова вода је богата шараном, крупним примерцима штуке, смуђем, сомом и многим другим врстама рибе. О
организацији и развоју спортског риболова на Дунаву брину се риболовачка друштва која издају и одговарајуће риболовачке дозволе.

СИЛБАШ ЈЕЗЕРА

У атару Силбаша изграђено је 6 мањих језера-рибњака. Овде су јамуре претворене у језера тј.рибњаке што значи да се налазе у периферним деловима насеља. Величина појединих језера креће се између 30 ари па до 2ха. Дубина воде је до 2м. Рибњаци се водом снабдевају из поџемних ретензија уз помоћ бушених бунара. Јамуре-баре настале су ка последица копања земље з а прављење ћерпића или цигле.Сматра се да је најстарја јамура код железничке станице настала у време изградње пруге.

ЈЕЗЕРО БАГЕР

Вештачко језеро у индукционој равни Дунава, између индустријске зоне у којој је лоциран „Синтелон“ и Дунава. Има облик неправилног трапеза дужине 210м. Источни део језера је широк 200м а западни око 150м. До Багера се из Дунава долази са источне стране, каналом дугим 1000м а широким 50-70м. Језеро и канал су изграђени након поплаве 1966. године.У насип изграђен измеђун канала и језера са јужне стране и „Синтелона“ са северне стране, уграђен је багером ископан материјал, а на месту ископа остају канал и језеро названо Багер. При ниском водостају језеро је дубоко око 2м што је довољно да у њега могу упловитио шлепови са шљунком. Језеро користе и спортски риболовци а на његовој обали је и мања плажа као и ресторан „Калош-чарда“.