О Новој Гајдобри

Координате (45.35 N i 19.45 E)

Нова Гајдобра је насеље  у општини Бачка Паланка(око 11 км) у Јужнобачком округу. Према попису из 2011. било је 1220 становника. Удаљено 11 км од Бачке Паланке. Насеље у  коме углавном живе колонисти и њихови потомци који су дошли из Босне и Херцеговине, источне Херцеговине, као и са Косова и Метохије. Село је организатор и домаћин манифестација „Сач Фест“.