Наутика

Бачка Паланка се налази на 1298. километру. До насеља се долази кроз зелени појас у коме је разливено неколико рукаваца Дунава.

Најзначајнији рукавци су „Тиквара“ и „Багер“.

Оба рукавца су пловна за чамце. На 1298,8 километру је улаз у “ Тиквару“ а унутар рукавца је уређено привезиште за чамце и велика пешчана плажа. Центар насеља је удаљен око 400 метара од рукавца и пружа широке могућности за снабдевање туриста- наутичара. За јахте са дубљим газом препорука је да се користе привезиште и пристан у каналу „Багер“ на 1295. километру. Испод Фрушке горе ток Дунава је испреплетен низом острва: острво Говнеш, Зелено острво, Велика ада, Нештинска ада и други прави су рај за наутичаре и љубитеље риболова.


Привезиште Тиквара

 • Адреса: УСР“ШАРАН“ТИКВАРА
 • Бродарско насеље бр.3,
 • 21400 БачкаПаланка,
 • 021 6041263
 • На 1298,7. километру,
 • обала лева, Н 45º 14,285, Е 19º 22,918
 • од центра града 400
 • метараначин привеза – на понтоне
 • заклоњено од пловног пута и од ветрадубина у зони пристајања
 • 2,5-6 мима снабдевање струјом(220 волти) и водом
 • организована чуварска служба 24 часа
 • организовано одлагање смећа
 • организовано допремање горива са бензинске пумпе
 • контакт са сервисима за бродске, ванбродске моторе,
 • стаклопластични труп и метални труп

Привезиште Бачка Паланка

 • Адреса: Наутички клуб ТИКВАРА
 • Бродарско насеље 3а
 • 21400 БачкаПаланка,
 • 063 7752138На 1298,9. километру,
 • обала лева, Н 45º 14,287, Е 19º 22,8598
 • начин привеза – на понтоне
 • заклоњено од пловног пута и од ветрадубина
 • у зони пристајања 2,5-5,5 мима
 • снабдевање струјом(220 волти) и водом
 • организована чуварска служба 24часа
 • организовано одлагање смећа
 • организовано допремање горива са бензинске пумпе
 • контакт са сервисима за бродске, ванбродске моторе, стаклопластични труп и метални труп.

Привезиште Калош Чарда


 • Адреса: Пристанишна зона бб
 • 21400 Бачка Паланка,
 • 021 6043 969
 • е-маил иванајан@еунет.yу
 • На 1295. километру,
 • обала лева,
 • Н 45º 14,421, Е 19º 24,658
 • од центра града 1500 метара
 • начин привеза – уз обалу и на понтоне
 • заклоњено од пловног пута и од ветра
 • дубина у зони пристајања 2,5-4,8 мима снабдевање струјом(220 волти) и водом
 • организована чуварска служба 24часа
 • организовано одлагање смећа
 • организовано допремање горива са бензинске пумпе (300м) на јахту
 • контакт са сервисима за бродске, ванбродске моторе,
 • стаклопластични труп и метални труп

Река Дунав која има највећу природну туристичку вредност повезује нашу општину са западном , централном и северном Европом са једне и Црним морем и источном Европом са друге стране. Пружа изузетне могућности развоја излетничког, транзитног, манифестационог а пре свега наутичког туризма. Ток реке Дунав пролази територијом Општине на дужини од око 35 км (1315 ркм – 1280 ркм), при чему на последњој трећини те дужине територију општине чине обе обале Дунава (Нештин). На том делу пловног пута смештенa  су привезишта чије локације имају изванредне природне предиспозиције за развој наутичког туризма