Музеји општине Бачка Паланка

Музеји

Музеј града-Бачка Паланка

Радом Аматерске музеолошке секције прикупљен је музејски материјал и 1982. године одлуком Скупштине општине основана је Музејска јединица у Бачкој Паланци која је деловала у саставу СИЗ-а за културу. Године 1992. она добија назив Музеј града и нделује у саставу Културног центра Бачка Паланка. У саставу музеја се налази археолошка, палеонтолошка, нумизматичка, етнолошка, историјска и ликовна збирка као и стручна библиотека.

Музеј на отвореном „Кућа Савића“- Нештин 

Породична кућа Савић, представља развијен тип сеоске куће чија је појава карактеристична за подручје Срема у XVIII веку од плетара облепљена блатом. У традиционалном српском стилу, троделне основе, кров на две воде, прекривен трском, стрм. 

Радовима на санацији, конзервацији и рестаурацији нештинске Савићеве куће (1743), изградњом реплике троделне куће и штале од черпића из Сусека (почетак XIX века) и троделне куће са тремом и подрумом од камена и набоја из Черевића (1773), од 2012. до 2015. године, употпуњен је приказ развоја народног градитељства у Фрушкој гори током стогодишњег периода и започет рад на формирању Музеја на отвореном „Куће Савића“ у Нештину. 

2013.  изграђена је реплика Кућа са шталом из Сусека, Хлебна пећ са пушницом, извршена је санација, конзервација и рестаурација Амбара из Сусекa,  изведени су радови на текућем одржавању Куће Савића

Током госине спроведена је акција откупа покућства и намештаја у циљу опремања Куће Савића.

2014. изграђена  je  репликa Куће из Черевића, доведена је вода на парцелу и изграђен је пољски тоалет

2015.године, откупљен је, демонтиран, монтиран економски објекат-свињац из Сусека. А на доњој парцели, у непосредној околини Куће из Черевића изграђен је санитарни објекат-тоалет за посетиоце и кориснике комплекса.

Музеј пива-Челарево

У кругу своје пиваре у Челареву, компанија Carlsberg Србија је 22.10.2008. год. отворила први аутентични музеј пива у региону. Идеја и иницијатива за оснивањем музеја пива потекла је право из централе Carlsberga у Копенхагену, где се у старој пивари налази Центар за посетиоце, у коме сви знатижељни кроз слике, изложене експонате и причу могу да доживе како је Carlsberg од мале радионице пива постао глобални произвођач какав је данас. Посебан значај и улогу у историји пиваре имао је њен оснивач, познати филантроп и велепоседник Лазар Дунђерски, коме је уједно музеј и посвећен. Музеј представља спој традиционалног и модерног наслеђа где се кроз историјат посетиоци могу детаљно упознати са старинским начинима прављења, складиштења и дистрибуције пића од хмеља и јечма. Посебно место у музеју заузима угоститељски инвентар који се користио пре 100 година, као и документација, писма и фотографије из првих деценија постојања пиваре. У централном делу музеја постављени су и савремени брендови компаније од Lava, Tuborga, Carlsberga, Holstena, до увозног чешког Budweisser Budvara, ирског Kilkenny-a као и Guinness-a.

Организоване посете музеју су петком од 14 – 16 ч. Постоји могућност и посета неким другим даном уз претходну најаву и договор са контакт особом. Улаз се не наплаћује.

Музеј коњарства-Карађорђево

У југозападном делу Бачке, на само 15ак км од Бача, смештена је чувена ергела Карађорђево, основана јеош osnovana još 1885. године. Ергела данас има око  90 грла, међу којима су и липицанери и енглески пунокрвни коњи. У саставу комплекса налази се и музеј коњарства, отворен још 1983. године. У музеју се данас налазе пехари које су освојила грла из претходних неколико деценија, пропраћени фотографијама. Најзначајнији експонатим ипак су саонице и кочије из Титиовог периода као и најстарија књига утисака у нашој земљи из 1924.године.