Лов у општини Бачка Паланка

ЛОВНИ ТЕРЕНИ

Ловни туризам на територији општине Бачка Паланка има релативно дугу традицију. Ловишта су организована углавном на два начина:

 • Прва функционишу као простори у надлежности појединих ловачких друштава у оквиру катастарских општина, а која су заједно под координацијом Ловачког удружења општине.
 • Другој групи припадају терени који се налазе под управом Војне установе „Карађорђево“.

Ловиште – Паланачки рит (површина 51 531 ха)

Површине ловних терена по насељима

(Површина ловишта у ха)

„Јелен“ Бачка Паланка – 11.595
„Фазан“ Челарево – 3.337
„Фазан“ Визић – 1.175
„Фазан“ Нештин – 3.185
„Фазан“ Младеново – 5.921
„Фазан“ Товаришево – 5.383
„Фазан“ Пивнице – 5.740
„Обровац“ Обровац – 2.727
„Војводина“ Параге – 2.065
„Зец“ Нова Гајдобрав1.778
„Јелен“ Гајдобра – 3.585
„Соко“ Силбаш – 4.208
„Подмладак“ Деспотово – 4.046

Ловни терени природног резервата Карађорђево

У саставном делу Војне установе Карађорђево се налази Радна јединица Шумарство и ловство. Укупна површина ловишта овог резервата природе износи 4 520 ха.

Саставни део те површине чине ловни ревири Мостонга са спољним делом 1 600 ха, и ревир Букински рит (Ада, Хагла) чији спољни део износи 2 920 ха. У саставу ловних ревира су укључене површине специјалног резервата природе ИИ и ИИИ категорије.

Ловиште Карађорђево се искључиво бави комерцијалним ловом на крупну дивљач – дивљач високог лова: европски јелен, јелен лопатар, амерички јелен, муфлон, дивља свиња, срнећа дивљач, а од ниске дивљачи заступљени су зец, фазан, препелица, дивља гуска и дивља патка.

У оквиру ловишта Карађорђево се налази једна од највећих фазанерија у Србији капацитета 100 000 једнодневних пилића.

За потребе лова поготово када се ради о иностраним ловцима а у случајевима групног лова могу се ангажовати велики број фијакера за развоз и превоз гостију везаних за организовање надалеко познатих дипломатских ловова.

У претходном периоду 2006 год.(с обзиром да се ради о лову на високу дивљач која има своју специфичност везано за своју организацију и само извођење лова ловиште Карађорђево има у просеку 200 – 250 ловаца).

Од тог броја 70% су сачињавали инострани гости (Аустријанци, Немци, Шпанци, Швајцарци, Грци, Кипрани и делом из арапских земаља – Египат, Алжир…).

Сав прихват гостију поготово везано за ино госте се врши преко туристичких агенција (Ловотурс, Трофеј БГД, Србијашуме…). Ловци гости смештају се у Ловачкој кући Дијани и Ловачком центру Врањак.


Војна установа „КАРАЂОРЂЕВО“

21 421 Karađorđevo

Контакт телефони:

Ловство и шумарство: 021 767 660

Туризам и угоститељство: 021 765 254


Ловачка удружења

Ловачко удружење општине Бачка Паланка

Председник: Бороцки Ђорђе, тел: 064 8557 641

У свом саставу има 13 друштава

Укупан број ловаца у општини: 800

Ловачка друштва у општини:

 • ЛД “ Зец“ Нова Гајдобра – председник Средановић Синиша, тел: 063 590 428
 • ЛД „Фазан“ Пивнице – председник Жигић Пера, тел: 756 564
 • ЛД „Војводина“ Параге – председник Прерадов Светозар, ел: 766 233
 • ЛД „Соко“ Силбаш – председник Перишић Драгомир – Драгач, тел: 064 137 08 40
 • ЛД „Фазан“ Нештин – председник Шкрбић Славко, тел: 063 708 3660
 • ЛД „Подмладак“ Деспотово – председник Гајић Александар, тел: 063863 30 26
 • ЛД „Фазан“ Товаришево – председник Станојев Милош, тел: 758 011
 • ЛД „Обровац“ Обровац – председник Јатић Ђорђе, тел: 768 232
 • ЛД „Фазан“ Визић – председник Бороцки Славко, тел: 063 7753 105
 • ЛД „Фазан“ Челарево – председник Илић Зоран, тел: 761 223
 • ЛД „Јелен“ Бачка Паланка – председник Мишков Тодор, тел: 063 815 25 19
 • ЛД „Фазан“ Младеново – председник Манојловић Манојло, тел: 063 729 21 22
 • ЛД „Јелен“ Гајдобра – председник, тел: Самарџић Вукан, тел: 762 329

У склопу Војне установе Карађорђево се налази Радна јединица Шумарство и ловство која је задужена за развој и презентовање ове гране на подручју Карађорђева.