Фрушка Гора у бачкопаланачкој општини

Фрушка гора је острвска планина у Србији, у оквиру које се налази национални парк. Највећи део Фрушке горе се налази у северном делу Србије, у Срему, делу аутономне покрајине Војводине, док мали део залази у источну Хрватску, у Вуковарско-сријемску жупанију.

Фрушка гора се простире дужином од око 78 km и ширином од 12 до 15 km и захвата површину од 255 km². Део Фрушке горе је 1960. године проглашена националним парком и тиме је постала први национални парк у Србији. Највиши врх је Црвени Чот (539 m). (литература)

ИЗВОРИ

У фрушкогорским насељима Нештину и Визићу присутан је већи број извора. Изворске воде за водоснабдевање увек су биле квалитетније од бунарских нарочито када су им сабирне области на већим висинама од насеља и ако су пошумљене што је у Фрушкој гори честа појава. У том случају постоје минималне могућности да се воде загаде.

Познати извори у Нештину су: Нештинско врело, Нештинска чесма, извор Грујића а на подручју Визића:Велики бунар, Долина и извор Чесма. У атару Нештина постоји 10 сталних извора и неколико који повремено пресушују.

Температура воде износи 6-8 Ц. По хемијским особинама вода је погодна за пиће, због
чега је извршена каптажа неколико најиздашнијих за потребе водоснабдевања села путем водоводног система. У Визићу извори су најчешће контактног карактера и најзаступљенији су на одсецима долина. Најчешћи су стални извори. Периодски се јављају после дужих и јачих падавина а повремени после изражених али краткотрајних падавина.