Дворци општине Бачка Паланка

Дворац Дунђерски  – Челарево

Од 1834.–1837. године Никола Бесереди је изградио Дворац. Градитељи су били Аман и Хофман. 1882. год. купио га је гроф Лазар Дунђерски, велепоседник из Сомбора. Исте године је саградио парни млин и фабрику шпиритуса. 1884. године је успео да раскрчи половину парка и са десне стране недалеко од дворца подигао је пивару и засадио хмељарнике. У дворац су долазили Лаза Костић, Паја Јовановић и многи други знаменити Срби. Објекат је грађен у виду дворца летњиковца и у неокласицистичком стилу са почетка 19.века. Некада је у њему била смештена збирка стилског намештаја са територије Вовјодине. Данас се рестауриран намештај налази у Војвођанском музеју у Новом Саду. Мали или стари дворац је приземни објекат правоугаоне основе, који се налази лево од уласка у парк. 1798. године саграђен је трем са дворишне стране који почива на витким дрвеним стубовима са декоративно обрађеним капителима. На садашњем делу уличне фасаде се налази плитки ризалит са три прозора. Бочно десно крило има три прозора а лево један. Прозори имају заштитне решетке од масивних, гвоздених шипки. Поткровни венац украшавају мали кружни отвори са розетама. Високи кров је на две воде, а засечен је ужим странама. Велики дворац има француски парк испред а енглески парк у задњем делу. Представља истакнут пример класичне архитектуре у Војводини. Предњу фасаду украшава портик са 4 дорска стуба, тимпаном и степеништем. Са леве и десне стране главног улаза на чеоној стани дворца, налази се по једна ниша која има исту висину и полукружни завршетак као и отвор за улазна врата. Главна фасада има по четири прозора са сваке стране, који имају раван профилисан надпрозорник подупрт конзолама. Испод прозора се налази правоугаоно удубљење у којем се нижу по шест украса у виду балустера. Зачеље показује релативно једноставно решење. Централни део је истурен испред фронта западне фасаде, у средини се налази улаз у парк у виду двокрилних врата, који води на терасу. Лево и десно од овог ризалита налази се по три прозора, једнако декорисана као и прозори на прочељу дворца.

2000. и 2003. године рестауриран је намештај дворца и фасада саме зграде.1970. године стављен је под заштиту као споменик културе од изузетног значаја.