Бициклистичке стазе

Дунавска рута – Еуро вело 6 – Рута Срем

Општину Бачка Паланка чини 14 насељених места. Визић и Нештин се налазе на сремској страни док су у Бачкој: Челарево, Карађорђево, Младеново, Обровац, Товаришево, Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш, Параге, Деспотово, Пивнице и наравно град Бачка Паланка.

Дунавска рута – Еуро врело 6

-дужина руте у Бачкој: 120 км
-подлога: 88% асфалт, 12% макадам и земљани путеви
-карактер: равно
-могућност вожње: током целе године, у случају јачих киша за све неасфалтиране деонице постоје дефинисане асфалтне алтернативе

Јужнобачки округ
Рута 2: Заљубљивање
дужина: 7,4 км
подлога: асфалт и око 600 м земљане стазе
карактер: равно
могућност вожње: од пролећа до јесени, осим у случају кише

Рута 3: Круг Калош
дужина: 4,2 км
подлога: земљани пут и шумска стаза 3,4 км, остало асфалт
карактер: равно
могућност вожње: од пролећа до јесени, осим у случају кише

 


Рута 4: Круг Флорида
дужина: 6,2 км (рачунајући од Бачке Паланке, 15,7 км)
подлога: земљани шумски пут 3,5 км, асфалт 1,5 км, макадам 1 км)
карактер: равно
могућност вожње: од пролећа до јесени, осим у случају кише

Рута 5: Круг багремова
дужина: 10 км
подлога: асфалт 8 км, шумски пут и стаза 2 км
карактер: равно
могућност вожње: од пролећа до јесени, осим у случају кише
напомена: оријентација у шуми Багремара може бити отежана, препоручујемо коришћење ГПС уређаја

Рута 6: Канали и коњи
дужина: 56 км
подлога: асфалт 40 км, земљани путеви 16 км
карактер: равно
могућност вожње: од пролећа до јесени, осим у случају кише

Рута 7: Круг санарења
дужина: 22,5 км
подлога: асфалт 18 км, земљани путеви 4,5 км
карактер: равно
могућност вожње: од пролећа до јесени, осим у случају кише

Рута 8: Тврђава
дужина: 35 км
подлога: асфалт
карактер: равно
могућност вожње: током целе године
Рута 9: Јеленски круг
дужина: 33 км
подлога: земљани путеви 23,5 км, асфалт 9,5 км
карактер: равно
могућност вожње: од пролећа до јесени, осим у случају кише
напомена: оријентација у лавиринту путева у пољима иза Вајске може бити отежана, препоручујемо коришћење ГПС уређаја

Рута 10: На пучини Бачке
дужина: 86 км
подлога: асфалт 78 км, земљани пут 8 км
карактер: равно
могућност вожње: током целе године


Рута 11: Сенке Фрушке горе
дужина: 28 км
подлога: асфалт 20 км, макадам 1 км, земљани путеви и стазе 7 км
карактер: умерено брдовито, укупни успон: 470 м
могућност вожње: од пролећа до јесени, у случају јаких киша земљани делови се могу изоставити

Рута 12: Манастирска авантура
дужина: 19 км
подлога: асфалт 9 км, макадам 1,5 км, земљани путеви и стазе 8,5 км
карактер: брдовито, укупни успон: 420 м
могућност вожње: од пролећа до јесени, у случају јаких киша
напомена: за оријентацију на овој тури потребан је ГПС уређај


Бициклистичка рута Срем
Детоур „Северна рута“
дужина: 43 км
подлога: асфалт – отворени пут 37,2 км, насеља 16,9 км
карактер: равно
могућност вожње: током целе године

Рута Вински пут
дужина: 3,5 км
подлога: асфалтмакадам, земљани путеви и стазе
карактер: брдовито
могућност вожње: од пролећа до јесени, осим у случају киша
напомена: за оријентацију користити сигнализацију удружења викендаша ЕКО-НЕШТИН